Naomi Cairo

Eveline van Hilten-Rutten

Nanda Cetin

Noëlle Willemsen

Carla van Dijk

Sylvia Kuster

Roy van Nieuwenhuyzen

Angelique van Oversteeg

Mieke Peters

Ralph Sluijs

Marten Verheijen

Henny Willems

Onze visie

Vizier zet in op deskundigheidsbevordering van professionals en burgers. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het leren signaleren en aanpakken van discriminatie, uitsluiten en pesten. Wij bemiddelen bij conflictsituaties, pesterijen en uitsluiting. Het doel van de bemiddeling is het op gang brengen van een dialoog. Door als organisatie de dienstverlening en de producten te richten op bewustwording en kennisdeling met betrekking tot uitsluiten en vooroordelen, is het mogelijk om (negatieve) gedragingen en beleid te beïnvloeden.

Ons werk

Vizier adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Daarbij is de Algemene Wet Gelijke Behandeling het uitgangspunt.
Naast klachtenbehandeling houdt Vizier zich bezig met voorlichting en het uitvoeren van projecten met als doelstelling het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen en discriminatie, en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving.