Discriminatiemonitor 2021 Oost-Nederland

In deze monitor is een overzicht opgenomen van de meldingen in de politie eenheid Oost-Nederland over ervaren discriminatie. Deze meldingen zijn in 2021 geregistreerd bij de ADV’s, de politie en het College voor de Rechten van de Mens. Het recht op gelijke behandeling c.q. het non-discriminatiebeginsel is in diverse internationale verdragen en Nederlandse wetgeving goed lees meer

Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022

Lees hier de: Publicatie Vraagstukken rondom gender, seksuele oriëntatie en inclusiviteit – of de tegenhanger daarvan: uitsluiting – staan sterk in de maatschappelijke belangstelling. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin mensen, ongeacht hun seksuele of genderidentiteit, volwaardig kunnen participeren op basis van gelijkwaardigheid. De acceptatie van homo- en biseksualiteit is in Nederland een van lees meer

Monitor 2021 Vizier Antidiscriminatiebureau

Whiteboard video ADV cijfers 2021

Discriminatiemeldingen van het voorgaande jaar Jaarlijks verzamelen wij alle discriminatiemeldingen uit Oost-Nederland waaruit we kunnen concluderen waar discriminatie voorkomt. Dankzij jouw melding kunnen wij dit in kaart brengen en deze cijfers voorleggen bij jouw gemeente. Hierdoor kan een gemeente de nodige acties ondernemen om dit aan te pakken zodat jij veilig en fijn kan leven lees meer

Welzijn LHBTIQA+ 2021

In 2021 heeft Vizier in samenwerking met de Radboud Universiteit een groot onderzoek gedaan naar het welzijn van LHBTIQA+ inwoners van Gelderland en Overijssel.

Landelijke rapportage 2020

Een rapport over registraties van discriminatie-incidenten door de politie, en meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en andere organisaties in Nederland.