Uitnodiging online toelichting LHBTIQA+ welzijnsonderzoek

Vizier heeft, in samenwerking met de Radboud Universiteit, dit jaar onderzoek gedaan naar het welzijn van LHBTIQA+ inwoners in Gelderland en Overijssel. Het rapport is op 20 oktober gepubliceerd. Graag nodigen wij alle geïnteresseerden uit voor de openbare presentatie van het onderzoek.

Meldpunt seksuele intimidatie Arnhem

Inwoners of bezoekers van Arnhem kunnen vervelende ervaringen door seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat melden bij het meldpunt seksuele intimidatie.

Mondkapjesplicht en uitzonderingen

Vanaf 1 december moet iedereen een mondkapje dragen in publieke binnenruimtes. Het College voor de Rechten van de Mens schreef een spoedadvies[1], aangezien sommige van de tijdelijke maatregelen een inbreuk zijn op bepaalde grondrechten. De maatregel moet daarom noodzakelijk en proportioneel zijn. Het College twijfelt niet aan de motieven achter de tijdelijke maatregelen om Covid-19 lees meer

Nominaties 25e Burgemeester Dalesprijs

Op 29 januari a.s. wordt voor de 25e keer de Burgemeester Dalesprijs uitgereikt. Kandidaten voor deze eervolle prijs kunnen bij COC Regio Nijmegen worden aangemeld.

Internationale Transgender Gedenkdag

Op Internationale Transgender Gedenkdag staan we stil bij de honderden transgender en genderdiverse mensen die dit jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht én vragen we aandacht voor de veiligheid van trans mensen. Want ook in Nederland is er geweld.

Lancering Mensenrechtenvlag

Op 10 december lanceert de Landelijke vereniging van Anti-discriminatie Voorzieningen in Nederland, Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag.