Behandeling discriminatieklachten

Vizier adviseert en ondersteunt als je te maken krijgt met ongelijke behandeling of discriminatie. Vizier is onafhankelijk en gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. We zetten nooit stappen zonder jouw toestemming. Klachtbehandeling is kosteloos.

Wat gebeurt er als je een klacht bij ons indient?

 • Binnen een week heb je contact met een klachtenconsulent.
 • Je wordt uitgenodigd voor een gesprek of doorverwezen naar een organisatie die jou beter van dienst kan zijn.
 • Je krijgt een uitgebreid intakegesprek.
 • Uiterlijk binnen twee weken hoor je of en hoe we jouw klacht verder kunnen behandelen.
 • In overleg met jou stellen we een plan van aanpak op.
 • In samenwerking met jou voeren we het plan van aanpak uit.
 • Jouw klacht wordt afgesloten.

Wat doet Vizier met uw klacht?
Tijdens het eerste contact met de klachtenconsulent wordt beoordeeld of je bij ons aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is, verwijzen wij je door. Zijn er wel mogelijkheden van behandeling dan gebeurt het volgende:

 • Wij registreren jouw klacht en bieden een luisterend oor.
 • Je krijgt de gelegenheid je verhaal en gevoelens te uiten om zodoende inzicht te krijgen in de aard van jouw klacht.
 • Wij vragen jou wat je verwachtingen zijn van de klachtbehandeling.
 • Wij informeren je over onze werkwijze.
 • Wij geven jou informatie of advies.
 • Wij bieden jou ondersteuning en begeleiding bij het oplossen van jouw probleem.
 • Wij maken afspraken met jou over het verdere verloop van de klachtbehandeling.

Aan het eind van dit gesprek vatten wij jouw klacht samen en controleren we of jij je hierin kunt vinden. Op basis van dit gesprek doen wij zo nodig verder onderzoek. Als het nodig is vragen wij jou daarvoor je toestemming door het ondertekenen van een machtiging. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de diagnose stellen we in overleg met jou een plan van aanpak op.

Welke vormen van hulp biedt Vizier?
Afhankelijk van de inhoud van jouw klacht en je wensen kunnen wij je vervolgens informatie en advies bieden, jou ondersteunen bij bemiddeling tussen jou en de tegenpartij of, als dat geen oplossing biedt, jou ondersteunen bij (semi-)juridische procedures of het doen van aangifte bij de politie. Bij een officiƫle klachtenprocedure werkt Vizier altijd met het principe van hoor en wederhoor: wij vragen de wederpartij om een reactie.

Wanneer wordt de klachtbehandeling beƫindigd?
Een klacht wordt afgesloten:

 • Als het doel van de klachtbehandeling bereikt is.
 • Als jij geen verdere behandeling meer wenst.
 • Als jij, na een keer herinnering, niets meer van je laat horen.
 • Als Vizier van mening is dat er niets meer te bereiken valt. Wij motiveren waarom dit het geval is.
 • Als Vizier het niet eens is met de wijze van klachtbehandeling die je voorstaat.

Registratie

Van jouw klacht wordt een dossier gemaakt. Vizier verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Overige gegevens worden met jouw toestemming vastgelegd in zoverre zij noodzakelijk zijn voor de afhandeling van je discriminatiemelding, jouw informatieverzoek of de behandeling van je verzoek om een voorlichting/training. Deze gegevens worden uiterlijk 5 jaar bewaard. Jouw persoonlijke gegevens worden niet zonder jouw toestemming aan derden bekendgemaakt.