Anti-discriminatiecampagne

Allemaal Anders
100% Druten
100% Wijchen

In ons dorp is geen plek voor discriminatie. Niet op straat, niet op het werk,
ook niet op school, in de winkel of bij de sportclub. Hier zijn we samen verantwoordelijk
voor. De gemeenten Druten en Wijchen werken samen met Vizier aan het herkenbaar en
bespreekbaar maken van alle vormen van discriminatie. Ook jij kunt iets doen. Zie of
ervaar je discriminatie, bij jezelf of een ander? Zeg er iets van, spreek mensen aan op
hun gedrag, steun de personen die het overkomt en meld discriminatie.
We zijn allemaal anders. Samen zijn we 100%.

Iets doen maakt een groot verschil

Heken jij discriminatie? En weet je wat jij kunt doen om op te komen voor jezelf of voor een ander? Plaatsgenoten vertellen hun persoonlijke verhaal: hoe het ook kan, wat wél werkt. Zo weet jij wat jij kunt doen als je discriminatie tegenkomt.

M, V of X? Ik zie jouw talent

Persoonlijke hobby’s of interesses hebben weinig met je geslacht te maken. Dat zegt Juul (X), die eens een baan misgelopen is omdat ze daar liever een man wilden. Dat geldt ook voor werk: het draait om talent en kwaliteiten. Gelukkig zien steeds meer werkgevers dit ook zo.

Taalbarrière? Wij laten de bal spreken!

Andere afkomst, er anders uitzien, andere taal. Weinig mensen maken écht contact met vluchtelingen. Maar je hoeft iemands taal niet te spreken om de verbinding te maken. Morris bijvoorbeeld heeft een voetbalteam opgericht.

Je hóéft het niet eens te zijn, anders denken mag

Op social media wordt veel gezegd en gedeeld. Maar laat jij dit jouw mening bepalen? Check je de bron, klopt het wel? En respecteer je een ander z’n waarheid? Je hoeft elkaar niet te overtuigen, zegt jongerencoach Ronald. Ieder heeft z’n eigen ideeën.

“Wat doet ze dat schattig.” Die tijd is echt voorbij

“Wat doet ze dat schattig hè?” Met zo’n opmerking haal je iemand behoorlijk onderuit, zegt Marijke van Beek, burgemeester van Wijchen. Ze heeft dit zelf meegemaakt. Gelijkheid is in het dagelijks leven nog niet altijd even vanzelfsprekend. Kom voor elkaar op, wees solidair!

Geef elkaar een stem, vul niet in voor een ander

Wil je verder op straat of in een winkel, maar lukt dat niet omdat er obstakels zijn? Joyce, die in een rolstoel zit zegt: “praat dan met wie erover gaat of er mee te maken heeft.” Samen los je het op.

Discriminatie is vaak onbedoeld, maar komt hard binnen

De meeste mensen discrimineren onbewust en onbedoeld. Het kan hard binnenkomen, zegt Corry van Rhee-Oud Ammerveld, burgemeester van Druten. Raakt discriminatie jou? Erover praten helpt.

Meld discriminatie

Zie of ervaar je discriminatie? Door iets te doen maak je een groot verschil. Zowel voor de dader als voor het slachtoffer. Kom op voor elkaar en voor jezelf! Daarnaast is het belangrijk om ieder discriminatie-incident te melden.

Ook als je twijfelt of iets discriminatie is. Vizier biedt hulp en advies. Ook als je geen hulp of advies nodig hebt, is het goed om te melden. Dan weten wij beter waar en hoe discriminatie voorkomt. Op basis van de meldingen kunnen wij aan beleidsmakers en verantwoordelijken aangeven waar passende maatregelen nodig zijn.

Gedragscode tegen discriminatie

Waar gaat het om?

Een gedragscode is nodig, omdat er nog steeds gediscrimineerd wordt. Ook in Wijchen. Onderzoek toont aan dat discriminatie in de meeste gevallen op een onbewuste manier gebeurt. Een samenleving waarin iedereen meetelt en gerespecteerd wordt, bereiken we met een bewuste en positieve benadering. Daarom hebben inwoners, welzijnsstichting MeerVoormekaar, woningcorporatie Talis en Vizier anti discriminatievoorziening en stichting Vluchtelingenwerk een gedragscode opgesteld.

Wat staat er in?

Het belangrijkste uitgangspunt van de gedragscode is artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Hierin staat dat (1) iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen op een gelijke manier behandeld moet worden en (2) dat discriminatie, op welke grond dan ook, niet is toegestaan. De gedragscode werkt deze uitgangspunten verder uit en maakt ze concreet. Zo kan iedereen zichzelf zijn en zetten we ons in voor een inclusieve samenleving en participatie voor iedereen. De organisaties zorgen voor een veilige omgeving en een goed en stimulerend werkklimaat voor hun medewerkers bezoekers.

Waar lever ik mijn ondertekende gedragscode in?

U kunt de gedragscode downloaden en ondertekenen. Een digitale versie stuurt u naar: n.beck@drutenwijchen.nl. Een papierenversie stuurt u naar: gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Ter attentie van N. Beck.

Wij maken uw deelname graag zichtbaar. Wilt u uw logo aanleveren bij Vizier via info@vizieroost.nl, onze antidiscriminatievoorziening? Zij nemen contact op met u over plaatsing.

Deelnemers gedragscode

Wat doet Vizier met een melding?

Vizier luistert naar je en neemt je klacht serieus. Wij geven je advies hoe je in jouw situatie met discriminatie om kunt gaan. Wij kunnen je ondersteunen om met anderen in gesprek te gaan en samen een oplossing te vinden. Ook kunnen wij je helpen met de klachtenprocedures en bij het doen van aangifte bij de politie.

Kortom: wij zoeken samen met jou naar een oplossing die bij je past.

Vizier is een onafhankelijke stichting. Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens en zetten nooit stappen zonder je toestemming. Onze hulp is gratis.