Jaarverslag 2019

Hier vindt u het jaarverslag van Artikel 1 Overijssel over 2019.
Artikel 1 Overijssel is gefuseerd en daarmee Vizier geworden.

Discriminatie in de woonomgeving

Onderzoek naar aanleiding van verschillende ervaringen door antidiscriminatiebureaus met woningcorporaties die onvoldoende inspanning verrichten om discriminatie in de woonomgeving te bestrijden.