Discriminatie in de woonomgeving

Onderzoek naar aanleiding van verschillende ervaringen door antidiscriminatiebureaus met woningcorporaties die onvoldoende inspanning verrichten om discriminatie in de woonomgeving te bestrijden.