Monitor Discriminatie 2022 Oost-Nederland

Hierbij presenteren wij u de Monitor Discriminatie 2022 Oost-Nederland.
Deze uitgave is een gezamenlijke regionale publicatie van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), Politie Eenheid Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie.

De Monitor Discriminatie 2022 Oost-Nederland geeft een beeld van het aantal meldingen van alle vormen van discriminatie die deelnemende partijen hebben geregistreerd. Dit betreft meldingen die gedaan zijn bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), de Politie en het College voor de Rechten van de Mens. De meldingen van de politie geven weer hoe vaak er bij de politie een melding en/of aangifte is gedaan over een feit waar discriminatie vermoedelijk een rol speelt. Aan de publicatie zijn ook tabellen verbonden met discriminatiecijfers per gemeente: deze zijn in te zien via www.vizieroost.nl/gemeenten

Gelijktijdig met deze monitor is het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 2022 gepubliceerd, dat een analyse geeft van de landelijke trends. De Monitor Discriminatie 2022 Oost-Nederland, het landelijke rapport en alle andere rapporten op eenheidsniveau vindt u terug op www.discriminatie.nl.

Hier kunt u de monitor lezen: Discriminatiemonitor 2022.