Mystery Calls 2023

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) voorziet erin dat iedere gemeente zorgt dat haar inwoners met klachten over discriminatie toegang krijgen tot een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening. Het is belangrijk dat inwoners deze voorziening kunnen vinden. Daarvoor heeft de gemeente twee belangrijke informatiekanalen: de website en het klantcontactcentrum. Die moeten dan wel over de juiste informatie beschikken. Om gemeenten te ondersteunen voert Vizier, de antidiscriminatievoorziening van verschillende regio’s, mystery calls uit, waarin deze informatiekanalen gecontroleerd worden. Hier ziet u een overzicht van de resultaten, met daaronder de resultaten verdeeld per regio.