Waarom diversiteit en inclusie zorginstellingen verder brengt

In 2023 heeft Vizier samen met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland een literatuuronderzoek gedaan naar de voordelen van diversiteit en inclusiebeleid met een focus op de implementatie van beleid in zorginstellingen. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van werkgeversorganisaties Flever en WGV.

Naast de literatuurstudie is er een toolbox gemaakt met verschillende tools om zorginstellingen te helpen bij het inclusiever maken van de zorginstelling.

Ben je benieuwd naar deze toolbox of wil je meer informatie over het literatuuronderzoek?
Neem dan contact op met onderzoeker:
Marleen Hasselt, m.hasselt@vizieroost.nl

Download hier de publicatie Waarom diversiteit en inclusie zorginstellingen verder brengt, Rapportage 2024.