Welzijn LHBTIQA+ 2021

In 2021 heeft Vizier in samenwerking met de Radboud Universiteit een groot onderzoek gedaan naar het welzijn van LHBTIQA+ inwoners van Gelderland en Overijssel. Het onderzoek werd gefinancierd door de provincies Gelderland en Overijssel, en was een direct vervolg op het Samenlevingsonderzoek Oost-Nederland 2019.

De belangrijkste resultaten

  • De acceptatie van LHBTIQA+’ers in Gelderland en Overijssel lijkt licht te zijn toegenomen ten opzichte van 2019, met name op het gebied van seksuele voorkeur. Voor genderidentiteit is de ontwikkeling minder eenduidig.
  • LHBTIQA+’ers die meer afwijken van de maatschappelijke norm, ervaren meer onveiligheid en minder acceptatie. Dit geldt met name voor transgender en non-binaire personen, en voor pan- en aseksuelen.
  • Transgender en non-binaire respondenten ervaren meer problemen op sportverenigingen, en vermijden daardoor vaker bepaalde sporten.
  • De bespreekbaarheid en acceptatie van LHBTIQA+ in religieuze gemeenschappen is volgens christelijke gelovigen toegenomen. Wel zijn de cijfers die respondenten geven voor hun acceptatie het laagst in deze setting.

Aanbevelingen

Wat kunnen gemeenten en organisaties doen om LHBTIQA+’ers te ondersteunen? Er is een duidelijke roep om meer zichtbaarheid en vooral om meer proactief beleid. Met name in kleine gemeenten en dorpen is er nog veel ruimte voor verbetering door het nemen van relatief kleine stappen. In het rapport vindt u naast alle gegevens uit het onderzoek ook een samenvatting, een toelichting op de terminologie en een uitgebreid hoofdstuk met aanbevelingen.

U vindt het rapport hier: Onderzoeksrapport Welzijn LHBTIQA+ Vizier en RU