Welzijnsmonitor LHBTIQA+ 2023 Gelderland-Overijssel

In 2023 heeft Vizier in samenwerking met de Radboud Universiteit een groot onderzoek gedaan naar het welzijn van LHBTIQA+ inwoners van Gelderland en Overijssel. Het onderzoek werd gefinancierd door de provincies Gelderland en Overijssel, en was een direct vervolg op de Welzijnsmonitor LHBTIQA+ 2021 en het Samenlevingsonderzoek Oost-Nederland 2019.

Voor het onderzoek werden 2.347 respondenten ondervraagd uit Gelderland en Overijssel die zich identificeren als LHBTIQA+. Dat wil zeggen dat zij niet-hetero en/of niet-cisgender zijn, maar bijvoorbeeld homoseksueel, biseksueel, aseksueel, transgender of non-binair. In het onderzoek werd gevraagd naar acceptatie door de omgeving, ervaren veiligheid en meldingsbereidheid, acceptatie in de sport en in religieuze gemeenschappen, verbondenheid met de regio en naar gemeentebeleid.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

  1. In vergelijking met 2021 ervaren transgenders en non-binaire personen nu een verontrustende toename in onveiligheid.
  2. Panseksuele, omniseksuele, queer, aseksuele en demiseksuele individuen geven over het geheel lagere cijfers voor hun welzijn dan homoseksuele, lesbische en biseksuele tegenhangers.
  3. Er zijn verschillen tussen regio’s in Gelderland en Overijssel, waarbij sommige regio’s meer acceptatie en veiligheid bieden dan andere. Met name in West-Twente en Noordwest-Overijssel wordt de acceptatie door LHBTIQA+-personen als relatief laag ervaren.  
  4. Een significant deel van de LHBTIQA+-gemeenschap overweegt (gedeeltelijk) te verhuizen vanwege hun LHBTIQA+-identiteit (7% in Gelderland en 9% in Overijssel), vooral onder niet-cisgender LHBTIQA+ individuen (17%). Ongeveer 10% geeft aan al eens verhuisd te zijn om dezelfde reden.

Aanbevelingen: Dit onderzoek benadrukt de noodzaak van een LHBTIQA+-beleidsplan en -adviescommissie in alle gemeenten. Zowel in grote als kleine gemeenten pleiten respondenten voor actief beleid waarbij bewoners betrokken worden bij het vaststellen van lokale behoeften. In het onderzoek geven onderzoekers van Vizier beleidsaanbevelingen voor gemeenten en andere organisaties.

Download hier de Welzijnsmonitor LHBTIQAplus 2023 Gelderland en Overijssel

Download hier de factsheet Welzijnsmonitor LHBTIQAplus 2023 Gelderland en Overijssel