Monitor Discriminatie 2021 Oost-Nederland

In deze monitor is een overzicht opgenomen van de meldingen in de politie eenheid Oost-Nederland over ervaren discriminatie. Deze meldingen zijn in 2021 geregistreerd bij de ADV’s, de politie en het College voor de Rechten van de Mens.

Het recht op gelijke behandeling c.q. het non-discriminatiebeginsel is in diverse internationale verdragen en Nederlandse wetgeving goed gewaarborgd. Burgers die discriminatie ervaren, moeten onafhankelijke bijstand kunnen krijgen. Hiervoor is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in het leven geroepen. Deze wet verplicht gemeenten om burgers toegang te verlenen tot een lokale onafhankelijke antidiscriminatievoorziening (ADV) waar zij hun meldingen over ervaren discriminatie kunnen laten registreren en terecht kunnen voor bijstand. Daarnaast hebben de ADV’s in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, waarbij deze Discriminatiemonitor 2021 Oost-Nederland een belangrijk instrument is.

Gelijktijdig met deze monitor is het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 2021 gepubliceerd, dat een analyse geeft van de landelijke trends. De Discriminatiemonitor 2021 Oost-Nederland, het landelijke rapport en alle andere rapporten op eenheidsniveau vindt u terug op de websites van de ADV’s en op www.discriminatie.nl.

Hier kunt u de monitor lezen: Discriminatiemonitor 2021.