Deelrapportage van de LHBTIQA+ welzijnsmonitor Arnhem

In 2023 en 2024 heeft Vizier en samenwerking met de Radboud Universiteit een onderzoek gedaan naar het welzijn van lhbtiqa+ inwoners van de gemeente Arnhem. De opdracht voor dit onderzoek kwam van de gemeente Arnhem.

Dit rapport brengt de ervaringen van (biculturele) lhbtiqa+ inwoners van Arnhem in kaart. Dit is gedaan op basis van: (1) enquĂȘtedata uit 2021 (n=81) en 2023 (n=183) over acceptatie, veiligheid en behoeften, en (2) interviews met biculturele lhbtiqa+ personen uit Arnhem.

Een aantal belangrijke resultaten:

  • De situatie en ervaringen van lhbtiqa+ personen in Arnhem vertonen over het algemeen gelijkenissen met het gemiddelde beeld in Gelderland. Zo blijkt dat ook in Arnhem niet-cisgender respondenten consequent minder positieve ervaringen hebben met acceptatie en veiligheid en ook vaker ongewenst gedrag meemaken dan cisgender lhb+ personen.
  • In een aantal contexten lijkt de situatie in Arnhem wat minder positief te zijn dan het gemiddelde in Gelderland. Met name in de contexten van het onderwijs, sport en geloofsgemeenschap. Maar ook in de eigen woonomgeving lijken Arnhemse lhbtiqa+ personen gemiddeld een lagere acceptatie en een verminderd veiligheidsgevoel te ervaren.
  • De ongewenste gedragingen die vaker voorkomen bij cisgender lhb+ personen zijn: afkeurende blikken, moeilijkdoenerij, bedreiging en vernieling van eigendommen. Voor niet-cisgender personen lijken met name afkeurende blikken, moeilijkdoenerij en bedreiging vaak voor te komen
  • Lhbtiqa+ personen wonend in de buitenwijken van Arnhem ervaren vaker ongewenst gedrag dan degenen wonend in het centrum.
  • Personen wonend in het centrum voelen zich minder eenzaam en meer betrokken bij Arnhem dan lhbtiqa+ personen wonend in de buitenwijken.
  • Lokale lhbtiqa+ beleid en voorlichting zijn belangrijk volgens Arnhemse lhbtiqa+ inwoners, vooral op scholen en in de zorg.
  • Biculturele lhbtiqa+ respondenten zijn zich vaak bewust van de wijze waarop discriminatie van invloed is op aspecten van hun beide identiteiten. Arnhem wordt door hen als multiculturele stad ervaren. Biculturele lhbtiqa+ personen geven aan behoefte te hebben aan verbinding met personen die ook beide identiteiten delen. Concreet werden Safe spaces en evenementen voor biculturele lhbtiqa+ personen vaak genoemd.

De beleidsaanbevelingen staan vermeld als laatste paragraaf van elk hoofdstuk.

Download hier de rapportage