QuickScan Inclusief Overbetuwe

Vizier heeft een Quickscan uitgevoerd voor het inclusiebeleid in de gemeente Overbetuwe. Het onderzoek naar diversiteit, inclusie en discriminatie en de bijbehorende adviezen zijn voor ons van grote waarde. We zien dit rapport als een stevige basis voor verdere stappen richting meer inclusiviteit. Dank aan Vizier voor jullie waardevolle bijdrage aan onze gemeente!”- wethouder Chantal Teunissen

Eind 2023 heeft Vizier een QuickScan onderzoek uitgevoerd voor gemeente Overbetuwe. De gemeenteraad van Overbetuwe wilde graag beleid ontwikkelen om een inclusievere gemeente te worden, waar iedereen zich geaccepteerd en welkom voelt. Omdat dit beleid echt lokaal toegespitst moest zijn, met draagvlak vanuit inwoners, is gekozen om eerst een verkennend onderzoek te doen. Dit door middel van stadsgesprekken op het gemeentehuis, en interviews met inwoners. In dit onderzoek heeft Vizier een inventarisatie gemaakt van:

  • Relevante maatschappelijke partners uit de gemeente, die in het opstellen en uitvoeren van het inclusiebeleid de gemeente willen ondersteunen.
  • De behoeften van maatschappelijke partners en inwoners voor het inclusiebeleid
  • De speerpunten voor het nieuwe beleid volgens inwoners en maatschappelijke partners.
    Vervolgens is het team onderzoekers vanuit deze inventarisatie gekomen tot een reeks van aanbevelingen voor het nieuwe inclusiebeleid.

Vervolgens is het team onderzoekers vanuit deze inventarisatie gekomen tot een reeks van aanbevelingen voor het nieuwe inclusiebeleid.

Wilt u voor u gemeente soortgelijk onderzoek laten doen? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via onderzoek@vizieroost.nl of via 0850734600.

Bekijk het rapport hier.