Een inclusief sportteam: samen aan de slag!

In 2023 heeft vizier samen met de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar het welzijn van de lhbti+ gemeenschap in Gelderland en Overijssel. In dit onderzoek kwam naar voren dat veel lhbti+ personen wel willen sporten, maar dit niet doen vanwege hun identiteit. Het is van belang om ervoor te zorgen dat deze groep personen zich comfortabel voelt in sportomgevingen. 

In 2023 heeft stagiair Iris Hagedoren voor Vizier deze handreiking ontwikkelt om trainers van sportteams concrete tips te geven over hoe om te gaan met lhbti+ sporters.  

In toegankelijke taal wordt omschreven:

  • Wat de stand van zaken is voor lhbti+ sport deelname
  • Wat de rol van de trainer is in dit thema
  • Wat het handelingskader van de trainer is
  • Welke praktische tools de trainer kan gebruiken om sporters te ondersteunen

Een factsheet waarin de praktische tools kort worden toegelicht kunt u hier downloaden

De volledige handreiking kunt u hier downloaden.