Monitor Discriminatie 2019 Oost-Nederland

In deze monitor is een overzicht opgenomen van de meldingen in de politie eenheid Oost-Nederland over ervaren discriminatie. Deze meldingen zijn in 2019 geregistreerd bij de ADV’s, de politie en het College voor de Rechten van de Mens.

Het recht op gelijke behandeling c.q. het non-discriminatiebeginsel is in diverse internationale verdragen en Nederlandse wetgeving goed gewaarborgd. Burgers die discriminatie ervaren, moeten onafhankelijke bijstand kunnen krijgen. Hiervoor is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in het leven geroepen. Deze wet verplicht gemeenten om burgers toegang te verlenen tot een lokale onafhankelijke antidiscriminatievoorziening (ADV) waar zij hun meldingen over ervaren discriminatie kunnen laten registreren en terecht kunnen voor bijstand. Daarnaast hebben de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, waarbij deze Monitor Discriminatie 2019 Oost-Nederland een belangrijk instrument is.

In deze monitor is een overzicht opgenomen van de meldingen in de politie eenheid Oost-Nederland over ervaren discriminatie. Deze meldingen zijn in 2019 geregistreerd bij de ADV’s, de politie en het College voor de Rechten van de Mens. In de digitale versie van deze monitor is een bijlage opgenomen met een uitgebreider overzicht per gemeente. Gelijktijdig met deze monitor is het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 2019 gepubliceerd, dat een analyse geeft van de landelijke trends. De Monitor Discriminatie 2019 Oost-Nederland, het landelijke rapport en alle andere rapporten op eenheidsniveau vindt u terug op de websites van de ADV’s en op www.discriminatie.nl.

Hier kunt u de monitor lezen: Monitor en WGA 2019 Oost-Nederland DIGITAAL