Samenlevingsonderzoek acceptatie LHBTI+’ers

De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeverre er sprake is van sociale veiligheid van de LHBTI+’ers. Meer dan 5500 inwoners uit Gelderland en Overijssel reageerden op de online vragenlijst over sociale veiligheid in de eigen leefomgeving.

Uit het onderzoek blijkt dat de acceptatie en veiligheid van Gelderse LHBTI+’ers moet verbeteren. In Gelderland voelt 40 % van de LHBTI+’ers zich onveilig en een deel van hen overweegt te verhuizen. De provincie roept gemeenten daarom op samen te werken aan een Gelderland waarin alle LHBTI+’ers zich veilig en geaccepteerd voelen.

Gelderlanders waarderen de acceptatie van LHBTI+’ers in hun omgeving met een 7,1. Twee op de drie LHBTI+’ers voelt zich op het werk veilig genoeg om ‘uit de kast te komen’. Toch voelt een deel van de LHBTI+’ers zich soms onveilig. Uit het onderzoek blijkt dat 15% zich weleens tot vaak onveilig voelt op het werk of op school. Meer in het algemeen ervaren 40% van de LHBTI+’ers af en toe gevoelens van onveiligheid. Een geënquêteerde zegt daarover: “Wij lopen niet hand in hand. Ik heb toch een alertheid omdat ik nooit weet wie ik ga treffen op straat en welke nare reacties we zouden kunnen krijgen. Dat voelt te kwetsbaar.” LHBTI+’ers geven vaker dan anderen aan te willen verhuizen omdat zij zich niet thuis voelen in de buurt, de buurt(bewoners) niet gezellig vinden of een onveilig gevoel in hun woonomgeving te hebben.

Hier vindt u het volledige onderzoek: Samenlevingsonderzoek Oost-Nederland acceptatie van LHBTI in Gelderland en Overijssel