Rapport Raadsleden met een migratieachtergrond

Rapport over diversiteit in de gemeenteraad:
Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond
1986-2018

In 1985 werd het lokaal kiesrecht uitgebreid naar ingezetenen met een niet-Nederlandse nationaliteit. De regering beoogde daarmee de emancipatie van migrantengroepen te bevorderen. Wat zijn de ervaringen geweest van raadsleden met een migratieachtergrond bij hun toegang tot en deelname aan de lokale politiek, hun relatie met hun achterban en de invloed die ze hebben gehad op de emancipatie van migrantengroepen? En welke lessen kunnen hieruit worden getrokken? Dit zijn de hoofdvragen die deze publicatie beantwoordt.

Lees het rapport hier: Rapport Raadsleden met migratieachtergrond _ def 2021 2 feb