Marktverkenning werving en selectie

Dit rapport bevat een marktverkenning van de markt voor werving en selectie door derde partijen. Hiertoe behoren onder andere uitzendondernemingen, detacheringsbedrijven, wervings- en selectiebureaus, payrollbedrijven, zzpbemiddelaars en externe inhuurintermediairs, Managed service providers (MSP’s) en brokers. Daarnaast worden in deze marktverkenning de ontwikkelingen bij assessmentbureaus en werkplatforms beschreven. De marktverkenning is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

U vindt het rapport hier: Marktverkenning_Werving_en_Selectie_door_derden