#jijteltmee

#jijteltmee: een oproep tot solidariteit en het delen van (discriminatie) ervaringen.

Discriminatie

Vizier voorkomt en bestrijdt discriminatie. Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld: ras, afkomst, huidskleur, geloof, levensovertuiging, leeftijd, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime of parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk). Discriminatie is verboden lees meer

Menthol: Zwart in een witte wereld

‘Wees trots op jezelf, wie je ook bent, en kom op voor je rechten als mens en burger!’ Dit is een uitspraak van Joseph Sylvester (1890-1955), alias Menthol, de eerste zwarte man in Hengelo in 1920. Joseph Sylvester liet zien dat burgerschap bij de mens zelf begint. Bij de mens die trots is op zichzelf lees meer

L.O.K.-spel

L.O.K. staat voor ‘leer ons kennen’. Door dit bordspel te spelen leren jongeren op een uitdagende manier meer over hun eigen cultuur en die van anderen. Al spelend kom je allerlei vragen en opdrachten tegen. Soms moet je nadenken, soms moet je een mening vormen, een volgende keer moet je iets tekenen of uitbeelden. Samen lees meer

Project de Week van de Ontmoeting

Doelstelling ‘De Week van de Ontmoeting’ is een project voor groep 7 en 8 van de basisscholen en leerlingen uit de onderbouw van het VMBO. Het doel van het project is om jongeren bekend te maken met verschillende culturele groepen in hun directe omgeving. Hierbij gaat het om de Joodse, christelijke en islamitische cultuur. De lees meer

Leskisten ‘Bekijk het!’

Algemeen Met de leskisten ‘Bekijk het!’ kunnen leerlingen of de leden van jongerengroepen kennismaken met de Joodse, christelijke en/of islamitische cultuur. Door deze kennismaking ontvangen de jongeren juiste feitenkennis en zullen zij meer begrip voor de culturen krijgen. Aanbod In de leskist zijn voorwerpen, boeken en een handleiding te vinden. In de handleiding worden verschillende lees meer