Godsdienst

Een melding wordt geregistreerd als discriminatie op grond van godsdienst wanneer:

  • het onderscheid gebaseerd is op de (veronderstelde) godsdienst van het slachtoffer.

De wet definieert het begrip ‘godsdienst’ niet, maar het College voor de Rechten van de Mens toetst of sprake is van een godsdienst
in gevallen waar het niet om een algemeen bekende en als godsdienst geaccepteerde godsdienst gaat. Onderscheid op grond van geen godsdienst is eveneens onderscheid op grond van godsdienst.