Burgerlijke staat

Een melding wordt geregistreerd als discriminatie op grond van burgerlijke staat wanneer:

  • het onderscheid gebaseerd is op de (veronderstelde) burgerlijke staat van het slachtoffer.

In principe heeft burgerlijke staat betrekking op gehuwd of ongehuwd zijn. Onderscheid tussen mensen met en zonder kinderen kan leiden tot indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat, omdat gehuwde mensen beduidend vaker kinderen hebben dan ongehuwde mensen.