Nationaliteit

Een melding wordt geregistreerd als discriminatie op grond van nationaliteit wanneer:

  • het onderscheid gebaseerd is op de (veronderstelde) nationaliteit van het slachtoffer.

Het dient te gaan om de ‘paspoortnationaliteit’ en nadrukkelijk niet om de (veronderstelde) etnische afkomst. In dat geval gaat het om discriminatie op grond van ras. Onderscheid op grond van verblijfsstatus levert indirect onderscheid op grond van nationaliteit op.