Handicap / Chronische ziekte

Een melding wordt geregistreerd als discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte wanneer:

  • het onderscheid gebaseerd is op de (veronderstelde) lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap of chronische ziekte van het slachtoffer.

De wet geeft geen definitie of opsomming van wat wel en geen chronische ziekten zijn. Het College voor de Rechten van de Mens toetst dit per geval. Het College voor de Rechten van de Mens is het mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belichten, beschermen en bevorderen wij de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland.