Niet- Wettelijke gronden

Een melding wordt geregistreerd als discriminatie op grond van overige gronden wanneer:

  • het onderscheid gebaseerd is op een grond die niet valt onder afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Zoals uiterlijk (bijvoorbeeld haarstijl, omvang, haarkleur) of sociale positie.