Levensovertuiging

Een melding wordt geregistreerd als discriminatie op grond van levensovertuiging wanneer:

  • het onderscheid gebaseerd is op de (veronderstelde) levensovertuiging van het slachtoffer.

De wet definieert ‘levensovertuiging’ niet, maar uit oordelen van de CRM is op te maken dat het dient te gaan om een min of meer coherent stelsel van ideeën waarbij het gaat om fundamentele opvattingen over het menselijk bestaan. Dit is niet hetzelfde als het huldigen van maatschappelijke opvattingen, waarbij het eerder om politieke overtuiging zal gaan. Hierin wordt onderscheid gemaakt, omdat levensovertuiging wel in het strafrecht is opgenomen en politieke overtuiging niet.