Ras

Een melding wordt geregistreerd als discriminatie op grond van ras wanneer:

  • het onderscheid gebaseerd is op het (veronderstelde) ras van het slachtoffer.

Ras is een breed begrip, dat huidskleur en nationale of etnische afstamming omvat maar daar niet noodzakelijkerwijs toe beperkt is. Een groep die zich in culturele zin al generaties onderscheidt, kan als een ‘ras’ in juridische zin aangemerkt worden (bijvoorbeeld woonwagenbewoners). Het bovenstaande betekent overigens niet, dat het begrip ‘ras’ opgerekt kan worden. ‘Amsterdammer’ valt bijvoorbeeld niet onder het begrip ras.