De Week van de Ontmoeting

Binnen een aantal gemeenten voert Vizier het project De Week van de Ontmoeting uit.

Leer… over de Joodse, christelijke en islamitische cultuur
Ontdek… overeenkomsten en verschillen
Beleef… de culturen tijdens bezoeken aan gebedshuizen
Begrijp… de ander en jezelf.

Dit is de essentie van het project.

De Week van de Ontmoeting is een project voor groep 7 en 8 van de basisscholen en leerlingen uit de onderbouw van het VMBO. Het doel van het project is om jongeren bekend te maken met verschillende culturele groepen in hun directe omgeving. Hierbij gaat het om de Joodse, christelijke en islamitische cultuur. De jongeren zullen ontdekken dat deze culturen, naast verschillen, veel overeenkomsten hebben. Hierdoor zal een deel van de vaak bestaande ‘angst’ voor het onbekende weggenomen worden. Tolerantie, respect en begrip voor de ander kunnen vergroot worden.

En dat ‘angst’ groot kan zijn, en dat ‘drempels’ hoog kunnen zijn, blijkt wel tijdens het project. Een jongetje staat op maandagochtend met zijn klas bij een moskee. Zij zullen door het gebouw en de gebedsruimte rondgeleid worden. Maar de leerling durft niet naar binnen. Thuis heeft hij veel negatieve verhalen over moslims en ‘de’ islam gehoord. Dit zorgt voor angst. De juf weet hem uiteindelijk toch zo ver te krijgen dat hij mee naar binnen gaat. Eerst is hij schuchter en afwachtend, maar de rondleider stelt hem zo op zijn gemak dat hij vragen durft te stellen. De leerling is oprecht geïnteresseerd en verwonderd over dat wat hij hoort en ziet. Na afloop geeft hij de rondleider een hand, bedankt hem, en zegt: ‘Tot ziens!’. Het zijn kleine stapjes, maar het gebeurt.