Project de Week van de Ontmoeting

Doelstelling
‘De Week van de Ontmoeting’ is een project voor groep 7 en 8 van de basisscholen en leerlingen uit de onderbouw van het VMBO. Het doel van het project is om jongeren bekend te maken met verschillende culturele groepen in hun directe omgeving. Hierbij gaat het om de Joodse, christelijke en islamitische cultuur. De jongeren zullen ontdekken dat deze culturen, naast verschillen, veel overeenkomsten hebben. Hierdoor zal een deel van de vaak bestaande ‘angst’ voor het onbekende weggenomen worden. Tolerantie, respect en begrip voor de ander kunnen vergroot worden.

Inbedding in het lesprogramma
Het project sluit aan bij de kerndoelen. Hierdoor is ‘De Week van de Ontmoeting’ een aanvulling op of vervanging van bestaand lesmateriaal over cultuur en levensbeschouwing voor groep 7-8. Het is tevens een additioneel leermiddel voor de onderbouw van het Vmbo over cultuur en levensbeschouwing.

Indeling
‘De Week van de Ontmoeting’ heeft de volgende indeling:
– Dag 1: De inleidende les geeft door middel van een lesbrief informatie over het onderwerp van het project. Thema’s die behandeld worden zijn cultuur, het ontstaan van de joodse, christelijke en islamitische cultuur en de drie culturen in Twente.
– Dag 2: In de lesbrief komt naar voren dat de drie culturen veel overeenkomsten hebben. Dit wordt besproken aan de hand van de thema’s heilige boeken, leefregels, voedselwetten, belangrijke dagen, kledingvoorschriften, invloed op de Nederlandse taal en belangrijke gebouwen.
– Dag 3: Door een bezoek aan een gebedshuis in de regio komen de kinderen actief met een deel van de cultuur in contact.
– Dag 4: De leerlingen gaan op school in groepjes aan het werk met eindopdrachten. Deze opdrachten zijn vormgegeven volgens de theorie van Meervoudige Intelligentie. Het is een verwerking van de voorafgaande dagen.

De volgorde van de dagen ligt vast. Verder is de indeling flexibel en aan de wensen van de leerkracht aan te passen.

Lespakket
Vizier levert een lespakket aan waarmee de deelnemende klassen en leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Het leenpakket bestaat uit:
– een docentenhandleiding met alle benodigde informatie;
– de lesbrieven met docentenhandleiding;
– een full colour lesbrochure voor de leerlingen;
– een keppel, kruisje en hoofddoek voor de inleidende les;
– lesondersteunend materiaal;
– de eindopdrachten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marlies Bruining, adviseur van Vizier. Dat kan via m.bruining@vizieroost.nl of 085 0734602.

 

Hier vindt u, per dag, de presentaties waarvan u tijdens de lessen gebruik kunt maken:

Dag1 Week van de Ontmoeting

Dag2 Week van de Ontmoeting

Dag3 Week van de Ontmoeting

Dag4 Week van de Ontmoeting