Project Menthol: Zwart in een witte wereld

‘Wees trots op jezelf, wie je ook bent, en kom op voor je rechten als mens en burger!’

Dit is een uitspraak van Joseph Sylvester (1890-1955), alias Menthol, de eerste zwarte man in Hengelo in 1920. Joseph Sylvester liet zien dat burgerschap bij de mens zelf begint. Bij de mens die trots is op zichzelf en daarmee anderen inspireert. Zijn verhaal spreekt daarmee nog altijd tot de verbeelding. Het is een verhaal van actief burgerschap dat soms gesteund wordt, dan weer wordt aangevallen. Het is een verhaal van vrijheid en gelijke rechten, van antidiscriminatie en tolerantie.

Om deze boodschap met een jonge doelgroep te delen is het lesprogramma ‘Menthol: Zwart in een witte wereld’ ontwikkeld. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs maken kennis met Joseph Sylvester. Zijn verhaal vormt als cultureel erfgoed en voorbeeld van actief burgerschap de kern van een viertal lessen. Na een kennismaking met het verhaal en het plakboek van Joseph Sylvester gaan de leerlingen met elkaar in debat over actuele vraagstukken op het gebied van discriminatie. Daarna gaan ze aan de slag met het Twengels van Joseph Sylvester en de hedendaagse straattaal, om zo het belang van taal bij integratie te ontdekken. Tijdens de laatste les staan de leerlingen stil bij hun eigen identiteit: zij gaan een eigen plakboek maken.

Hier vindt u de folder: Folder lesprogramma Menthol

Hieronder kunt u het lesmateriaal vinden. Als u het document ‘Menthol. Zwart in een witte wereld’ leest, wordt duidelijk wanneer u de andere documenten nodig heeft.

Menthol. Zwart in een witte wereld
Plakboek Joseph Sylvester
Internetlinks
Mijn plakboek
Opdracht plakboek

Meer informatie?: info@vizieroost.nl of 085 0734600.