Mystery Calls

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun bewoners over de antidiscriminatievoorziening (ADV). Daarom is het van belang dat het eerste aanspreekpunt van de gemeente alert is op het (h)erkennen van discriminatie.
Vandaar dat Vizier twee keer per jaar een Mystery Call uitvoert. Naar aanleiding hiervan adviseert Vizier gemeenten hoe zij hun medewerkers kunnen trainen om discriminatiemeldingen en -vragen te herkennen. Zij dienen mensen immers te informeren over, en door te verwijzen naar de ADV. Vizier moet bekend zijn bij de telefonist(es). Tevens moet de gemeentelijke website voor potentiƫle melders van ongelijke behandeling en discriminatie informatie over de ADV bieden.

Bent u benieuwd naar onze Mystery Call? Lees hier een aantal casussen.

Bekijk hieronder de resultaten van 2021 en 2022.

2022 Mystery Call VIZIER