Casussen Mystery Calls

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun bewoners over de antidiscriminatievoorziening. Daarom is het van belang dat het eerste aanspreekpunt van de gemeente alert is op het (h)erkennen van discriminatie.

Vizier voert daarom Mystery calls uit, waarbij we gebruik maken van situaties die alertheid bij het aanspreekpunt moet oproepen.

Hieronder vindt u gebruikte casussen en de uitleg waarom deze situaties een vermoeden van discriminatie/ongelijke behandeling moet oproepen.

 

Casus Dit ben ik!

“Hallo, met Janneke. Ik heb onlangs gesolliciteerd bij een huisartsenpraktijk als administratief medewerker. Het sollicitatiegesprek ging goed en ik kreeg de indruk dat ze tevreden waren over mij. Tijdens het gesprek kwam mijn relatie aan bod en ik gaf aan dat ik op vrouwen val en momenteel een vriendin heb.

Vanaf dat moment kreeg het gesprek een andere wending en voelde ik me niet meer op mijn gemak. Het gesprek werd snel afgerond en ik zou binnen twee weken gebeld worden. Tot op de dag van vandaag heb ik niets meer gehoord en ik denk dat dat te maken heeft met mijn geaardheid. Wat kan ik met deze situatie doen?”

Uitwerking

Janneke had een sollicitatiegesprek voor de functie van administratief medewerker. Het gesprek ging goed en ze kreeg het idee dat ze tevreden over haar waren. Ze zou binnen twee weken worden gebeld over de uitkomst van het gesprek. Echter, de toon van het gesprek sloeg om toen ze aangaf op vrouwen te vallen en met een vrouw samen te leven. Ze voelde zich niet meer op haar gemak en het gesprek werd snel afgerond. Janneke denkt dat dit te maken heeft met haar partnerkeuze en samenlevingsvorm. Ze is ook niet meer teruggebeld over de uitkomst van het gesprek, zoals wel aan haar was toegezegd. Janneke wordt door de huisartsenpraktijk dus anders behandeld, dan iemand die niet op hetzelfde geslacht valt. Ze wordt daarmee op een andere wijze behandeld dan iemand die niet op hetzelfde geslacht valt. Hiermee wordt onderscheid gemaakt op grond van seksuele gerichtheid bij werving en selectie en dat is verboden.

Wettelijk kader

In deze casus is er sprake van een vermoeden van discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Er is hier sprake van direct onderscheid, zoals omschreven in artikel 1 sub b van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), aangezien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wegens haar seksuele gerichtheid. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid is verboden op het gehele arbeidsterrein. Dit is bepaald in artikel 5 van de Algemene wet gelijke behandeling.

Triggerwoorden

Gesolliciteerd, sollicitatiegesprek, op vrouwen val, kreeg gesprek andere wending, niet meer op gemak, niets meer gehoord en ongelijke behandeling.

 


Casus Geen taxi, en nu?

“Goedendag, met Greta. Mijn vriend heeft laatst een taxi besteld, op het moment dat hij in wilde stappen met zijn hulphond werd hem door de chauffeur verzocht om weer uit te stappen. De hond mocht niet mee in de taxi. Dat is toch idioot. Wat kan hij doen?”

Uitleg

De taxichauffeur heeft Greta’s vriend met zijn hulphond geweigerd. Haar vriend neemt zijn hulphond mee, omdat hij daar wegens zijn handicap van afhankelijk is. Het gaat hier dus niet om een gewone hond. Het is onduidelijk waarom de taxichauffeur Greta’s vriend heeft verzocht weer uit te stappen met zijn hulphond. Deed de taxichauffeur dit omdat hij allergisch is voor honden? In dat geval had hij voor vervangend vervoer kunnen zorgen. Of was er een andere reden?

Door de handelswijze van deze chauffeur, het weigeren van Greta’s vriend met hulphond, kan hij geen gebruik maken van de taxi. Een persoon zonder hulphond zou de taxichauffeur niet hebben geweigerd. Greta’s vriend wordt in vergelijking met andere personen daardoor bijzonder getroffen.

Wettelijk kader

In deze casus is er sprake van een vermoeden van discriminatie op grond van handicap. Er is hier sprake van indirect onderscheid, zoals omschreven in artikel 1 sub c van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), aangezien deze handelswijze personen met een handicap of chronische ziekte in vergelijking met andere personen bijzonder treft. Onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten is verboden (art. 5b lid 1 sub b Wgbh/cz).

Triggerwoorden

Taxi besteld, hulphond, uitstappen, hond niet mee.