Vizier zoekt maatschappelijk betrokken toezichthouder


Vizier is dé regionale adviesorganisatie voor Oost-Nederland ter voorkoming en bestrijding van discriminatie. In een wereld waarin kennis over ‘de ander’ steeds vaker ontaardt in je afzetten tegen die onbekende, probeert Vizier bewustwording te organiseren en formele klachten rond discriminatie op een goede wijze af te handelen. Vizier voert deze wettelijke taak uit in opdracht van gemeenten in Overijssel en Gelderland voor ruim twee miljoen inwoners in deze provincies.

Onder leiding van een gedreven directeur-bestuurder werken de betrokken, professionele medewerkers aan het bestrijden van discriminatie en het versterken van diversiteit en inclusie in onze regio.

De Raad van Toezicht functioneert als kritisch en inspirerend klankbord voor de directeur-bestuurder en de organisatie. Daarnaast oefent zij reguliere toezichthoudende taken uit. De termijn van de zittende leden loopt af. Per 1 juni 2023 is er een vacature voor

Een lid van de Raad van Toezicht.

Wij zoeken leden die de organisatie helpen groeien, vanuit hun betrokkenheid bij of ervaring met discriminatie en diversiteit. De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, culturele achtergrond, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. Wij zijn een Raad van Toezicht die waarde hecht aan diversiteit en inclusie. Daarom moedigen wij kandidaten van alle achtergronden aan om te solliciteren.

Bij dit profiel horen de volgende competenties:

– Je bent betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van discriminatie en diversiteit  en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld vanuit een sociaal maatschappelijke functie.

– Je hebt een persoonlijk affiniteit met vraagstukken op het gebied van inclusiviteit, diversiteit en discriminatie.  

– Je hebt een regionale binding met het werkgebied van Vizier in Oost-Nederland.

– Je hebt een sociale antenne en gevoel voor de menselijke maat.

– Je weet invulling te geven aan een verbindende rol, in dit geval tussen de organisatie Vizier, directeur-bestuurder en Raad van Toezicht.

– Je hebt een open en nieuwsgierige houding.

– Je toont lef en durft je onafhankelijk op te stellen.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Tijdsbesteding: een dagdeel per maand. Het werk van de Raad van Toezicht is onbezoldigd, voor bijwonen van de vergaderingen geldt een vergoeding. De benoeming is voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Help je ons de samenleving een beetje mooier in te kleuren?

Er is geen specifieke sluitingsdatum vastgesteld en de vacature blijft open totdat er geschikte kandidaten zijn gevonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT Vizier, Huibert Brouwer (M:06-54688116). Stuur uw CV en korte motivatie naar Huibert Brouwer (huibertbrouwer@gmail.com)
Informatie over Vizier vind je op onze website: https://vizieroost.nl/