Les Vooroordelenkoffer

Thema: Vooroordelen en discriminatie
Groep 7-8

De les start met een uitleg over het begrip vooroordelen. Vervolgens wordt duidelijk hoe vooroordelen tot discriminatie kunnen leiden. Met de leerlingen wordt besproken hoe dit met elkaar samenhangt, wat discriminatie is en op welke manier Artikel 1 van de Grondwet hiermee te maken heeft. Daarna gaan de leerlingen in tweetallen met een routekaart de opdrachten van de Vooroordelenkoffer maken. Aan de hand van de opdrachten komen de leerlingen in aanraking met twaalf thema’s. Hierbij gaat het onder andere om feit en mening, plagen en pesten, vooroordelen, stempels en democratie.