Les Vooroordelen & Discriminatie

Thema: Vooroordelen en discriminatie
Voortgezet onderwijs, jaar 1-3

De leerlingen maken kennis met de thema’s vooroordelen en discriminatie. De koppeling met Artikel 1 van de Grondwet wordt gemaakt. Vervolgens gaan de leerlingen krantenberichten over discriminatie onderzoeken. Wanneer is iets discriminatie? Welke rol speelt gevoel hierbij? Ten slotte wordt gezamenlijk besproken hoe discriminatie voorkomen kan worden.