Les Anders?

Thema: LHBTI
Groep 7-8

Naar aanleiding van een filmfragment waarin een leeftijdsgenoot over zijn gezinssamenstelling vertelt (hij heeft twee moeders en twee vaders) bekijken de leerlingen hun eigen gezinssituatie en die van hun klasgenoten. Met alle verschillende gezinssamenstellingen in de samenleving is het interessant om met de klas te verkennen en onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn. En hoe zit dat in de klas zelf?
Daarna wordt er ingegaan op Artikel 1 van de Grondwet en discriminatie. Aan de leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat het in Nederland niet uit mag maken wie je bent en op wie je bijvoorbeeld verliefd wordt.
Vervolgens wordt in een spelvorm aan de leerlingen een aantal stellingen voorgelegd welke aansluiten bij het thema LHBTI. De leerlingen nemen stelling en beargumenteren hun mening.