Gastles Vooroordelen en discriminatie

Doelgroep: Kinderen uit groep 7/8 Primair onderwijs

Tijdsduur: 1 uur

Omschrijving:

Kinderen leren wat artikel 1 en 7 van de Grondwet zijn: Kinderen leren dat discriminatie verboden is (artikel 1) en hoe zich dit verhoudt tot de vrijheid van meningsuiting (artikel 7). Daarnaast leren de kinderen wat discriminatie, vooroordelen en stereotypen zijn.

In een interactieve les met spelelement leren de kinderen alles over het ingewikkelde onderwerp discriminatie. Wat voor impact heeft discriminatie nu eigenlijk op bijvoorbeeld je vrienden, je omgeving en voor heel Nederland. En welke verantwoordelijkheden en grenzen zitten er aan de vrijheid van meningsuiting. In deze les gaan we hiermee aan de slag.

Leeropbrengsten:

  • De kinderen hebben weet van artikel 1 en artikel 7 van de Grondwet.
  • De kinderen leren wat discriminatie is.
  • De kinderen leren wat vooroordelen en stereotypen zijn.
  • De kinderen leren wat gevolgen kunnen zijn van discriminatie.
  • De kinderen leren hoe artikel 7 zich verhoudt tot artikel 1 van de Grondwet


We kunnen elke training op maat aanbieden voor uw bedrijf. Meer weten over de mogelijkheden?

Trainer
Wendy van Essen-Blaakmeer w.vanessen@vizieroost.nl of bel: 085 0734617