Eigen kracht!

Training voor mensen die discriminatie ervaren

Laat je niet zomaar buitensluiten! Mensen die worden gediscrimineerd kunnen zich buitengesloten voelen. Maakt het je misschien onzeker, verdrietig? Geeft het je een gevoel niet mee te doen? Hoe kun je het beste omgaan met discriminatie?

Dit gaan we doen:
De training bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin we bouwen aan het zelfvertrouwen van de deelnemers, zodat zij beter voor zichzelf kunnen opkomen. Door te leren en te ervaren waar hun eigen kracht ligt, kunnen we gemakkelijker met ervaringen met discriminatie en uitsluiting omgaan.