What’s Up?

De WhatsUp-meldlijn is speciaal ontwikkeld voor jongeren om op een gemakkelijke en eigentijdse manier incidenten van pesten en discriminatie te melden via WhatsApp of sms.

Jongeren die met dit soort incidenten te maken krijgen, weten niet altijd waar ze terecht kunnen met hun verhaal. Soms schamen ze zich of zijn ze bang dat het zal verergeren als ze erover gaan praten.

Deze incidenten vinden niet alleen op school plaats, maar vaak ook buiten school. Via social media, in de eigen buurt, op het werk of stageplaats, bij de sportvereniging, tijdens het uitgaan, et cetera. Het buitensluiten, pesten, roddelen of schelden kan éénmalig of structureel van aard zijn. De frequentie zegt niets over de grootte van de impact. Ieder incident kan een jongere enorm raken en blijvend beschadigen.

Als je je veilig voelt en jezelf kunt zijn, ben je in staat om te groeien. Een school voor voortgezet onderwijs heeft in de laatste week van oktober 2019 extra aandacht besteed aan de sociale veiligheidsthema’s discriminatie en pesten. Vizier heeft net als in het voorgaande schooljaar gastlessen verzorgd voor het eerste leerjaar. De lessen draaien om bewustwording en dialoog over discriminatie/pesten, vooroordelen, elkaar leren kennen, gevolgen van (eigen) handelen en het groepsproces. Ook over (shame) sexting wordt gesproken, omdat pesten een motief en een gevolg kan zijn. Daarmee zijn 198 leerlingen en 8 docenten bereikt. Zij hebben allemaal de WhatsUp-flyer mee naar huis gekregen, wat een handvat biedt bij incidenten. Na afloop van de les is onder 184 leerlingen en 7 docenten een korte evaluatie gehouden. Hieruit blijkt dat de lessen wederom positief ontvangen zijn.

De respons van leerlingen tijdens de gastlessen bevestigt de hoge impact die discriminatie- en pestincidenten hebben. Voorbeelden uit heden en verleden werden door leerlingen gedeeld. Via de evaluatie aan het eind van de les deelden 14 leerlingen een ervaring met ons, waarvan 6 signalen gedeeld zijn met school. Op deze wijze heeft school hier gericht aandacht aan kunnen geven.

 

Meer informatie?
Neem dan contact op met Sylvia Kuster. Dat kan via s.kuster@vizieroost.nl of 085 0734604.