Horecadeurpanel

De Korenmarkt in Arnhem stond eerst niet zo positief in het nieuws als het ging om tolerantie in het uitgaan daar. Om dat te veranderen hebben gemeente, horecaondernemers zelf, en de politie samen met de antidiscriminatievoorziening in Arnhem zich ten doel gesteld om vormen van discriminatie te reduceren en tolerantie te vergroten. Er is onder de naam horecadeurpanel concreet gewerkt aan een manier om toegankelijkheid voor iedereen te vergroten, zodat iedereen zich welkom voelt op de korenmarkt.

En met name als een café al te vol is – en daarmee de brandveiligheidsvoorschriften worden overschreden – is het belangrijk dat iemand die op dat moment de toegang geweigerd wordt, zich niet gediscrimineerd voelt, volgens horecaondernemer Remco Ubeda van café Bloopers.

Ondernemer Remco Ubeda is in 2019 beschuldigd van discriminatie door een meneer in een rolstoel, die zijn ongenoegen daarover heeft geuit via social media. Deze rolstoelgebruiker mocht niet meer in het achterste deel van het café komen toen het zo druk werd dat de toegankelijkheid in het geding kwam voor andere cafébezoekers. Ubeda heeft toen contact gezocht met de politie, de gemeente en de antidiscriminatievoorziening voor bemiddeling. Deze werkwijze is, nu een jaar later, vaste prik in dit uitgaansgebied. Alle horecaondernemers werken hierin inmiddels samen met de wijkagente voor de Korenmarkt, Joyce Veenvliet. Doordat zij de korenmarkt als haar vaste werkgebied heeft, zijn er korte lijnen om te overleggen als een bezoeker van de Korenmarkt zich om welke reden dan ook niet welkom voelt. Zowel ondernemers als politie hebben horecadeurpanelkaartjes op zak, waarmee bezoekers hun ongenoegen direct kunnen uiten op de what’sup-meldlijn van het discriminatiemeldpunt.

Sylvia Kuster, een van de klachtbehandelaren van het meldpunt: ‘We gaan met deze melders in gesprek en bepalen zo wat er nodig is: eerst een goed gesprek waarin hoor en wederhoor van groot belang is. Vervolgens is het mogelijk om een aangifte te doen of met een vorm van mediation tot een oplossing te komen. Soms is het ene nodig, vaker het andere’. De gemeente Arnhem is heel blij met dit horecadeurpanel. ‘Dit past heel goed in ons beleid’, aldus Frederiek Schilling van de gemeente Arnhem. ‘We zitten met horecaondernemers uit heel Arnhem in verschillende werkgroepen en de ervaringen met het horecadeurpanel op de Korenmarkt zijn zodanig positief dat we dit willen gaan borgen in de werkwijze voor de hele horeca in Arnhem.’

Bron: Monitor Discriminatie 2019 Oost-Nederland