Arbeidsmarktproject Rijk van Nijmegen Inclusief

Tot en met 2019 voerde Vizier een arbeidsmarktproject uit in het Rijk van Nijmegen. Het doel: inclusie bevorderen op de arbeidsmarkt. Binnen dit project hebben wij ons gericht op drie doelgroepen: werkgevers, werknemers en scholieren/studenten. Voor werkgevers organiseerden wij conferenties met sprekers uit academische hoek en uit het bedrijfsleven waarbij telkens een deelonderwerp van inclusie aan de orde kwam, bijvoorbeeld diversiteit van mannen en vrouwen op de werkvloer. Studenten van het ROC volgden de training Beeldbepalend waarin zij praktische informatie kregen over hun rechten en hoe te handelen in het geval zij in de toekomst discriminatie tegenkomen bij het zoeken naar werk of daarna op de werkvloer. Om de grote ongrijpbare groep werknemers te bereiken hebben wij uitgebreide trainingen gegeven aan arbeidsbemiddelaars. Hoe herken je vooroordelen en discriminatie bij jezelf, de kandidaat en bij de werkgever? Wat kan je doen om de kandidaat en de werkgever bewust te maken van hun vooroordelen? En hoe buig je discriminerende wensen om naar een goede match?