Toegankelijkheid

Iedereen heeft het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te kunnen nemen. Dit geldt ook als je een beperking hebt. Hierbij gaat het onder andere om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, het openbaar vervoer, maar ook van websites. Of het recht op onderwijs, werk of zelfstandig wonen.

De wet stelt allerlei eisen aan toegankelijkheid. Aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking is nog veel te verbeteren in Nederland.