Sport

Discriminatie hoort niet thuis in de sport. Sport staat voor verbroedering, plezier en vermaak. Toch wordt er regelmatig gescholden en worden er verwensingen geuit door sporters onderling, maar zeker ook door supporters.
De media laat zien wanneer er sprake is van excessen, zoals bij scheldkoren in het voetbal of bij beledigende opmerkingen. Bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) komen jaarlijks meer dan 100 meldingen over discriminatie binnen op het terrein ‘Sport en recreatie’. Bijna de helft daarvan speelt zich af binnen het voetbal. Maar ook andere sporten hebben te maken met anti-sociaal gedrag.