Levensovertuiging

De grondwet is duidelijk: discriminatie wegens godsdienst of levensbeschouwing is verboden en strafbaar. Toch ervaren veel mensen in Nederland dat hun levensbeschouwing wel dergelijk een reden kan zijn om buitengesloten of ongelijk behandeld te worden. Sollicitanten worden bijvoorbeeld afgewezen vanwege het dragen van een hoofddoek.