LHBTI

De meeste Nederlanders accepteren seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Toch hebben lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI’s) nog steeds te maken met uitsluiting en ongelijke behandeling. Door pesterijen, intimidatie of geweld.