Huisvesting

Gediscrimineerd worden bij het zoeken van woonruimte. Dit overkomt mensen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst of hun seksuele voorkeur. Dit zijn geen incidenten, maar het is een groot, structureel maatschappelijk probleem.

Dit blijkt onder andere uit een steekproef die het consumentenprogramma Radar in april 2019 hield onder 20 verhuurmakelaars. Uit de steekproef bleek dat negentig procent van deze verhuurmakelaars meegaat in een verzoek om de woning niet te verhuren aan woningzoekenden met een migratieachtergrond. Eerder onderzoek van het weekblad De Groene Amsterdammer uit 2018 liet hetzelfde beeld zien. De kansen op de woningmarkt voor mensen met een migratieachtergrond zijn significant kleiner dan voor anderen.

Hier vindt u een onderzoek naar discriminatie in de woonomgeving.