Buurt & Wijk

Daar waar mensen samenkomen en samenleven, kunnen mensen of groepen mensen buitengesloten worden. Discriminatie komt dan ook veel voor in buurten en wijken. Het kan gaan om een burenconflict waarbij discriminatiegronden worden aangegrepen. Wat ook voorkomt is dat een persoon of een gezin bijvoorbeeld vanwege zijn/hun afkomst of vanwege zijn/hun seksuele gerichtheid door mensen uit de buurt structureel wordt of worden gepest. Discriminatie in je leefomgeving is ingrijpend, omdat het ervoor kan zorgen dat jouw thuis niet langer een veilige plek is.