Onderzoek

Vizier verricht onderzoek naar onderwerpen die aansluiten bij discriminatie en diversiteit.

 

Hoe staat het met de acceptatie van LHBTI+’ers in Gelderland en Overijssel?
Dat onderzoekt Vizier in samenwerking met de Radboud Universiteit.

In 2021 voeren we een onderzoek uit naar de acceptatie van LHBTI+’ers in Gelderland en Overijssel. Vizier voert het onderzoek uit in samenwerking met de afdeling Sociologie van de Radboud Universiteit, en in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel.

Doel
Doel van het onderzoek is om met een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek de acceptatie van LHBTI+’ers in beeld te krijgen. Met ons onderzoek ondersteunen we de Regenboogprovincies Gelderland en Overijssel bij het vormgeven van hun beleid.

Vervolgonderzoek
Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek uit 2019. Toen werd door het samenwerkingsverband van antidiscriminatievoorzieningen in Oost-Nederland het Samenlevingsonderzoek LHBTI gepubliceerd. Hieruit bleek dat LHBTI+’ers zich meestal goed geaccepteerd voelen binnen hun familie- en vriendenkring, maar dat zij zich in hun buurt vaker onveilig voelen.

Veiligheid en acceptatie
We vragen naar de veiligheid en acceptatie van LHBTI+ in het algemeen. Daarnaast worden thema’s als stad-platteland, religie en sport meer uitgelicht. We willen zicht krijgen op wat goed gaat, wat nog niet goed gaat, en in beeld brengen waar LHBTI+’ers zelf behoefte aan hebben. Op deze manier ondersteunen we de Regenboogprovincies Gelderland en Overijssel bij het vormgeven van hun beleid.

De vragenlijst
De vragenlijst is niet langer beschikbaar.

Met dank aan
Dankzij de hulp van ons netwerk, bestaande uit COC’s en andere belangenverenigingen, Regenbooggemeenten, Roze in Blauw, de GGD, politici en LHBTI+’ers is het mogelijk om dit onderzoek succesvol uit te voeren.

Meer informatie
Meer informatie nodig? Neem contact met ons op via info@vizieroost.nl