Workshop Deep Democracy

Wat is inclusieve besluitvorming en hoe doe je dat?

Stel dat we met elkaar in gesprek zijn, over een belangrijk onderwerp. En dat we daarover verschillend denken. Stel dat we dan eens niet zeggen: ‘Ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar dat we zeggen: ‘Wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.’ Dan kan veel bereikt worden.

Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat jij én die ander(en) zeggen wat ze weten, denken, zien? Dat alle standpunten volledig aan bod komen? Dan zouden we inclusievere gesprekken met elkaar kunnen voeren, waarin we minderheidsstandpunten horen en meenemen. Dan zouden we tot meer democratische besluiten komen, waarin de wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd aan die van de meerderheid.

Hoe dit werkt kunt u ervaren in de workshop Deep Democracy. We gaan allereerst kort in op de methodiek. Vervolgens gaan we praktisch aan de slag, om inclusieve gespreksvoering en besluitvorming te kunnen ervaren. Doet u mee?

Datum: woensdag 16 september
Tijd: 19.30-22.00 uur
Toegang: gratis na aanmelding
Locatie: Stadkamer Zwolle, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Marlies Bruining, adviseur van Vizier.
Dat kan via m.bruining@vizieroost.nl of 085 0734602 (maandag en woensdag).