Simplificering helpt niet bij het vergroten van diversiteit

Het nieuws dat de NOS lijstjes bijhoudt van interviewkandidaten op basis van hun etnische achtergrond, doet veel stof opwaaien. Vizier geeft haar zienswijze hierop in het Nederlands Dagblad. Selecteren op talenten en diversiteit leidt niet direct tot etnisch discrimineren. Onhandig is het wellicht wel van de NOS, om op deze manier lijstjes bij te houden.

https://www.nd.nl/nieuws/varia/973266/lijstjes-met-etniciteit-mag-dat-